Biografia

 

Brała udział z uczniami i studentami w konkursach skrzypcowych, na których otrzymała kilkadziesiąt dyplomów uznania za wyróżniający się akompaniament.

 

Doskonaliła swoje umiejętności zarówno pianistyczne, jak i kameralne pod kierunkiem takich profesorów jak: Bruno Canino, Włodzimierz Obidowicz, Nelson Goerner, Maria Szwajger-Kułakowska, Andrzej Tatarski, Paul Gulda, Werner Bartschi, Pierre Amoyal, Robert Kabara, Roman Totenberg, Herman Krebbers, Ana Czumaczenko, Wen Sin Yang.

 

Jest akompaniatorem na letnich kursach mistrzowskich (Żagań, Krzyżowa, Łańcut, Puławy, Żychlin). Prowadzi także warsztaty fortepianowe (Żychlin). Jest również organizatorem warsztatów klarnetowych na region wielkopolski dla uczniów i nauczycieli, na które zaprosiła klarnecistę Kornela Wolaka. Dwukrotnie została zaproszona jako juror do udziału w przesłuchaniach ogólnopolskich duetów fortepianowych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej. Prowadzi również wykłady, w których wiodącym tematem jest rola i zadania profesjonalnego pianisty-kameralisty.

 

Wraz z podopiecznymi Funduszu Na Rzecz Dzieci Uzdolnionych brała udział w cyklach koncertów na Zamku Królewskim i w Łazienkach w Warszawie, m.in. lutym 2008 roku na zaproszenie śp. Pani Prezydentowej Marii Kaczyńskiej wystąpiła w Belwederze.

 

 

Koncertowała w Austrii, Czechach, Francji, Holandii, Islandii, Niemczech, Szwajcarii, Słowacji oraz we Włoszech (m.in. w Instytutach Polskich w Paryżu i Wiedniu, Ambasadzie Polski w Pradze). Występowała również w Reykjaviku (Islandia) podczas „Dni Kultury Polskiej” (2006).

 

Była oficjalnym pianistą XIII Międzynarodowego Konkursu im. H. Wieniawskiego w Poznaniu (2006),           I Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym Karol Szymanowski in memoriam, Toruń (2007) Ogólnopolskim Konkursie Młodych Skrzypków im. Stanisława Serwaczyńskiego

w Lublinie (2014) oraz na XIII Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego w Lublinie.

 

Od 1999 roku pracuje jako pianistka - kameralistka w Katedrze Instrumentów Smyczkowych w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, na stanowisku adiunkta oraz jest nauczycielem - akompaniatorem ( w stopniu nauczyciela dyplomowanego) w klasie skrzypiec i klarnetu  w OSM II stopnia im. J. Kaliszewskiej. Repertuar pianistki obejmuje większość utworów literatury skrzypcowej i klarnetowej, a także fletowej oraz altówkowej.