Biografia

Joanna Zathey – Wójcińska - Absolwentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie fortepianu prof. Grzegorza Kurzyńskiego. Otrzymała dyplom z wyróżnieniem. W 2005 roku ukończyła również podyplomowe studia w zakresie kameralistyki w klasie prof. Dory Schwarzberg w Accademia di Musica w Pinerolo (Włochy). W czerwcu 2015 r. uzyskała stopień naukowy doktora sztuki.

  

Jest laureatką wielu konkursów, w tym:

  • I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Współczesnej  im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w 2001 roku (kategoria: duet),
  • III nagroda na Międzynarodowym Konkursie Fletowym im. Fridricha Kuhlaua w Uelzen (Niemcy) w 2003 roku (kategoria: trio),
  • I nagroda oraz nagroda specjalna "Premio Mozart" na Narodowym Konkursie Wykonawczym w Riccione (Włochy) w 2004 roku (kategoria: zespół kameralny),
  • I nagroda l'Unanimite na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym UFAM w Paryżu w 2005 roku (kategoria: zespół kameralny).
  • I nagroda na III Międzynarodowym Mistrzowskim Konkursie dla Pedagogów Muzyki w Warszawie w 2015 r. (kategoria:kameralistyka)

 

 

Brała udział z uczniami i studentami w konkursach skrzypcowych, na których otrzymała kilkadziesiąt dyplomów uznania za wyróżniający się akompaniament.

 

Doskonaliła swoje umiejętności zarówno pianistyczne, jak i kameralne pod kierunkiem takich profesorów jak: Bruno Canino, Włodzimierz Obidowicz, Nelson Goerner, Maria Szwajger-Kułakowska, Andrzej Tatarski, Paul Gulda, Werner Bartschi, Pierre Amoyal, Robert Kabara, Roman Totenberg, Herman Krebbers, Ana Czumaczenko, Wen Sin Yang.

 

Jest akompaniatorem na letnich kursach mistrzowskich (Żagań, Krzyżowa, Łańcut, Puławy, Żychlin). Prowadzi także warsztaty fortepianowe (Żychlin). Jest również organizatorem warsztatów klarnetowych na region wielkopolski dla uczniów i nauczycieli, na które zaprosiła klarnecistę Kornela Wolaka. Dwukrotnie została zaproszona jako juror do udziału w przesłuchaniach ogólnopolskich duetów fortepianowych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej. Prowadzi również wykłady, w których wiodącym tematem jest rola i zadania profesjonalnego pianisty-kameralisty.

 

Wraz z podopiecznymi Funduszu Na Rzecz Dzieci Uzdolnionych brała udział w cyklach koncertów na Zamku Królewskim i w Łazienkach w Warszawie, m.in. lutym 2008 roku na zaproszenie śp. Pani Prezydentowej Marii Kaczyńskiej wystąpiła w Belwederze.

 

 

Koncertowała w Austrii, Czechach, Francji, Holandii, Islandii, Niemczech, Szwajcarii, Słowacji oraz we Włoszech (m.in. w Instytutach Polskich w Paryżu i Wiedniu, Ambasadzie Polski w Pradze). Występowała również w Reykjaviku (Islandia) podczas „Dni Kultury Polskiej” (2006).

 

Była oficjalnym pianistą XIII Międzynarodowego Konkursu im. H. Wieniawskiego w Poznaniu (2006),           I Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym Karol Szymanowski in memoriam, Toruń (2007) Ogólnopolskim Konkursie Młodych Skrzypków im. Stanisława Serwaczyńskiego

w Lublinie (2014) oraz na XIII Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego w Lublinie.

 

Od 1999 roku pracuje jako pianistka - kameralistka w Katedrze Instrumentów Smyczkowych w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, na stanowisku adiunkta oraz jest nauczycielem - akompaniatorem ( w stopniu nauczyciela dyplomowanego) w klasie skrzypiec i klarnetu  w OSM II stopnia im. J. Kaliszewskiej. Repertuar pianistki obejmuje większość utworów literatury skrzypcowej i klarnetowej, a także fletowej oraz altówkowej.